Ośrodek KURSOR w Rybniku

weryfikacja - odnowienie uprawnień spawacza

wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE SPAWACZY (weryfikacja - odnowienie uprawnień)
wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - ważność uprawnień do 3 lat
Podstawą kwalifikowania jest materiał dodatkowy do spawania.
Norma zastępuje normę PN-EN 287-1:2011.

Terminy egzaminów weryfikacyjnych (kwalifikujących) należy ustalić: tel. 606 166 438. Egzamin dla grup powyżej 8 osób może być przeprowadzony na terenie zakładu Zleceniodawcy.

Masz pytania? Zadzwoń: 606 166 438
lub wyślij e-mail:

Copyright 2014 Neone